Nagradna igra VSE ZA PIVO

PRAVILA NAGRADNE IGRE

 1. Splošne določbe

 

Organizator nagradne igre »Tečaj varjenja piva« (v nadaljevanju nagradna igra) je INNO.CO, Industrijska cesta 5, 5000 Nova Gorica, spletni naslov https://vsezapivo.si/ (v nadaljevanju organizator).

 

Namen nagradne igre je pridobivanje sledilcev na Facebook/Instagram, in pridobivanje e-poštnih naslovov. Pojem “sledilcev” v vseh sklonih in številih v okviru teh Pogojev pomeni uporabnika Facebooka ali Instagrama, ki je na Vse za pivo oz. vsezapivoslovenija profilu kliknil na gumb Follow / Sledi oz. Všeč mi je / Like.

 

Trajanje nagradne igre: Nagradna igra traja od 25. 3. 2022 do 31. 3. 2022.

 

 1. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

 

V nagradni igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki omrežja Facebook in Instagram, ki kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje:

 

 • V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so stare 18 let ali starejše in imajo odprt svoj račun/profil na Facebooku in Instagramu.

 

 • V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre in zaposleni pri organizatorju. Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.

 

 • S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre.

 

 • Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

 

 • Sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri in pravila omrežja Facebook Vse za pivo ter Instagram vsezapivoslovenija spletnega mesta.

 

 • Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec seznanjen in se strinja s pravilnikom nagradne igre.

 

 

 

 1. Način sodelovanja

Sodelujoči mora slediti Facebook strani Vse za pivo in Instagram strani vsezapivoslovenija. Vsi sledilci objave o nagradni igri bodo sodelovali v žrebu za nagrado. Vsak sledilec lahko tekom trajanja nagradne igre, nagrado prejme le enkrat.

Uporabnik Facebooka/Instagrama in spletnega mesta vsezapivo.si, ki želi sodelovati v nagradni igri, mora organizatorju dovoliti dostop do svojih Facebook/Instagram osebnih podatkov (uporabniško ime, ime, priimek, e-naslov) ter v poteku nagradne igre storil naslednje: »V komentar označi 2 prijatelja, ki jih boš povabil na svoje pivo. «.

 

Nagrada: Tečaj za varjenje piva

 

V nagradni igri lahko vsak udeleženec sodeluje le enkrat.

 

Po zaključku nagradne igre bo organizator pripravil končni seznam vseh udeležencev, ki so izpolnili pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Žrebanje bo potekalo preko elektronskega programa za žrebanje nagrajenca iz komentarjov pod objavo o nagradni igri.

 

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

 

V času nagradne igre morajo te uporabniki slediti Instagram profilu vsezapivoslovenija in Facebook strani Vse za pivo vse do zaključka nagradne igre, da lahko ostanejo med izžrebanci.

 

 

 1. Nagrade in prevzem nagrade

 

Organizator bo podelil nagrado. Nagrajenec bo o nagradi obveščen iz objave na časovnici Facebook strani Vse za pivo oziroma preko Instagram profila vsezapivoslovenija. Nagrado bo organizator nagrajencu dostavil po pošti. Če nagrajenec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bo posredoval, se smatra, da nagrade ne želi prejeti in s tem izgubi pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do nagrajenca. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

 • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil),
 • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.
 • se ugotovi, da se je nagrajenec večkrat prijavil v isto nagradno igro

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo nagrajenci, organizator objavi njihovo uporabniško ime oz. ime in priimek na spletnem mestu Facebook/Instagram in https://vsezapivo.si. Izžrebanec lahko odkloni prevzem nagrade. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebancev prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen.

Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

 • Nagrajenca bomo označili v objavi, hkrati pa ga bomo o nagradi tudi obvestili z direktnim sporočilom v njegov zasebni poštni predal Facebook in Instagram (»inbox«).

 

 • Nagrajenci bodo morali za prejem nagrade v roku 5 dni, organizatorju prek zasebnega poštnega predala (»inbox«) Instagram / Facebook profila organizatorja posredovati naslednje podatke:

– ime in priimek,

– naslov, kamor mu pošljemo nagrado,

– rojstni datum

 

 • V kolikor se nagrajenec v določenem roku ne odzove, se mu nagrada ne podeli. Posredovanje teh podatkov v »inbox«, ali na elektronski naslov info@vsezapivo.si je pogoj za izročitev nagrade nagrajencu.

 

 • Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrade niso prenosljive, zamenjava nagrade ni mogoča.

 

 • V kolikor nagrajenec, ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, ali pa organizator pri nagrajencu zazna nepravilnosti v postopku sodelovanja, se mu nagrade ne podeli.

 

 • Nakup izdelka ni pogoj za sodelovanje.

 

 • Nagrade se pošiljajo po pošti. Stroške pošiljanja krije podjetje INNO.CO, d.o.o.. Nagrado organizator pošlje po pošti, v roku 14 dni po posredovanju zahtevanih podatkov nagrajenca.

 

 1. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje Facebook/Instagram strani in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
 • nedelovanje Facebook/Instagram strani, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,
 • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

 

 

 1. Davki in akontacija dohodnine

(a) Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja, ki za nagrajence od vrednosti nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi ter nagrajencu pošlje potrdilo o vrednosti nagrade za dohodninsko napoved.

(b) Organizator bo za ostale nagrade in nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam. Preden se nagrada izroči nagrajencu, mora le-ta organizatorju posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in davčno številko.

(c) Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec tudi za prejem nagrade do vrednosti 42 EUR organizatorju dolžan sporočiti davčno številko. Organizator bo dobitniku nagrade po pošti poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost nagrade in znesek plačane akontacije davka. Vsi dobitniki, ki bodo prejeli obvestilo, so dolžni to napovedati v svoji dohodninski napovedi. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

Vrednost nagrade ne predstavlja doseženega dohodka (davčne osnove) v skladu z Zakonom o dohodnini, zato organizator nagradne igre ni dolžan plačati akontacije dohodnine v imenu in za račun nagrajenca.

 

 1. Varovanje osebnih podatkov

(a) Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke nagrajenca, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679).

(b) Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izročitve nagrade in morebitno plačilo akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi.

(c) Organizator bo navedene osebne podatke prejel šele, ko bo nagrajenec izžreban in ga bo organizator pozval, da mu dostavi podatke, da bo nagrajenec lahko prejel nagrado na svoj naslov.

(d) Podatke bo organizator hranil do podelitve nagrad oz. bodo izbrisani najkasneje v roku enega meseca od podelitve zadnje nagrade. Osebnih podatkov organizator ne bo hranil ali obdeloval za namene trženja.

(e) Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre.

(f) Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator nagradne igre.

Sodelujoči v nagradni igri lahko v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na elektronski naslov: info@vsezapivo.si

 

 1. Končne določbe

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani https://www.facebook.com/vsezapivo/, Instagram strani https://www.instagram.com/vsezapivoslovenija/ ter preko spletnega mesta https://vsezapivo.si. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na elektronski naslov: info@vsezapivo.si. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

 

INNO.CO, d.o.o.

Industrijska cesta 5

5000 Nova Gorica

 

Pravila veljajo od 25. 3. 2022 oziroma do preklica.

Nova Gorica, 25. 3. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NFT Knowledge

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.