Slovenska kraljica domačega piva – Nagradna Igra Vse Za Pivo

Nagradna igra je namenjana vsem varilcem domačega piva v Sloveniji. Sodelujoči morajo poslati svoje ime in priimek ter telefonsko številko na email info@vsezapivo.si, s čimer se strinjajo s pogoji in pravili nagradne igre:
 

1. Splošne določbe 

Organizator nagradne igre “Slovenska kraljica domačega piva”, je Vse za pivo. Nagradna igra poteka na družabnem omrežju Facebook na naslovu https://www.facebook.com/vse.zapivo/. Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s Facebookom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri, prejme organizator nagradne igre.

 

2. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletni državljani Republike Slovenije (fizične osebe). Sodelujejo vsi, ki so na email info@vsezapivo.si poslali svoje ime in priimek ter telefonsko številko in sliko s kozarcem piva, ki so ga izdelali doma.

 

3. Potek nagradne igre in razglasitev nagrajencev

Nagradna igra bo zaklučena ______________, zmagovalci bodo objavljeni na spletni strani https://www.vsezapivo.si inhttps://www.facebook.com/vse.zapivo .

 

4. Rezultati žrebanja, nagrade in prevzem nagrad

Pred izročitvijo nagrad mora organizator s strani nagrajencev v roku treh (3) dni po razglasitvi prejeti potrebne osebne podatke :Facebook uporabniško ime, ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in davčno številko.

Posredovanje vseh teh podatkov na mail je pogoj za izročitev nagrade prejemniku.

Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrade niso prenosljive, zamenjava nagrade ni mogoča. 

 

Nagrade:

1. nagrada

– Članek na Vsezapivo.si z dvemi recepti zmagovalca

– Priznanje “Slovenska kraljica domačega piva”

– Povabilo kot posebna gostja na naslednjo delavnico o izdelavi piva

(- knjiga o varjenju domačega piva)

– Profesionalno fotografiranje pri pripravljanju piva, z profesionalnim fotografom iz Rim

– Kupon za spletno trgovino Vse za pivo v vrednosti __________

– Objava slike in članka na FB strani Vse za pivo

 

2. nagrada

– Članek na Vsezapivo.si z receptom

– Priznanje “Slovenska princesa domačega piva”

– Paket Better Brew v vrednosti 20€ in kupon za popust v spletni trgovini

– Profesionalna fotografija z naslovom, objavljena na FB stani Vse za pivo.

3. nagrada

– Priznanje “Slovenska princesa domačega piva”

– Paket Better Brew v vrednosti 20€ in kupon za popust v spletni trgovini

– Profesionalna fotografija z naslovom, objavljena na FB stani Vse za pivo.

5. Odgovornost

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi uporabnika oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje družabnega omrežja Facebook ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

 

6. Pravila nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Pravila in splošni pogoji te nagradne igre so na voljo na www.vsezapivo.si. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. 

 

7. Varovanje osebnih podatkov

Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izročitve nagrade in morebitno plačilo akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre oz. neposrednega trženja.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.